اطلاعات بيشتر  2 ستاره  هتل جهانگردي زاهدان نام هتل
    سايت زاهدان_خ جام جم_نبش ميدان ميرجاوه  نشاني
3224440 

فكس

0541_3224898 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره صالح  نام هتل
    سايت  زاهدان_دروازه  خاش_ابتداي خيابان دانشگاه نشاني
3226330 

فكس

 0541_3231797_8

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره  امين نام هتل
    سايت زاهدان_دروازه خاش_ابتداي خيابان دانشگاه  نشاني
3239895 

فكس

0541_3234841_2 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذيرهيرمند  نام هتل
    سايت زاهدان_خ شريعتي_جنب پاساژقائم_بازارروز  نشاني
 

فكس

0541_3222313 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذيرنور  نام هتل
    سايت زاهدان_خ تفتان_جنب تعاوني شماره5  نشاني
 

فكس

0541_4512450 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره بهار  نام هتل
    سايت زاهدان_چهارراه رسولي_نبش كوچه فرخي_روبروي مسجدفاروقيه  نشاني
 

فكس

0541_3220018 

تلفن

اطلاعات بيشتر  4 ستاره استقلال  نام هتل
    سايت زاهدان_بلوارمطهري_ميدان آزادي_جنب استانداري  نشاني
 3222239

فكس

0541_3238053_5 

تلفن

 4

ستاره

 استقلال

نام هتل
  سايت  

خيابان مطهري - روبروي باتك صادرات

نشاني

3233342

فكس

3238068

تلفن