مهمانپذیر لوکس فرد صمدی

نشانی : تهران میدان راه آهن نبش خیابان شوش شرقی پلاک 727

تلفن  : 55379634-021

فکس : 55399475-021