مهمانپذیر نور

نشانی : شیراز-  خیابان لطفعلی خان زند بین چهارراه مشیر و چهارراه ویروزی بازار کویتی ها

تلفن : ۳۲۲۴۸۳۲۱-۰۷۱

mehmanpazir noor
mehmanpazir noor1

mehmanpazir noor1 


 

مهمانپذیر پیام شیراز

مهمانپذیر پیام

نشانی : شیراز -  ارگ کریم خان زند خیابان ۲۲ بهمن (شاهپور سابق)

تلفن : ۲۲۲۷۹۹۴-۰۷۱


 

مهمانپذیر شکوه شیراز

مهمانپذیرشکوه

نشانی : شیراز-  خیابان ۲۲بهمن (سه راه مدبر) کوچه شماره یک

تلفن : ۳۲۲۲۸۸۵۴-۰۷۱

مهمانپذیر شکوه
مهمانپذیر شکوه

 


 

مهمانپذیر شیراز

مهمانپذیر شیراز

نشانی : شیراز- پشت ارگ کریمخان- اول خیابان ۲۲بهمن

تلفن : ۳۲۲۲۶۹۴۲-۰۷۱

مهمانپذیر شیراز
مهمانپذیر شیراز

 


 

هتل بین المللی پارسه شیراز

چهار ستاره

نشانی : شیراز ارگ کریمخان خیابان ۲۲بهمن (شاپور)

تلفن : ۳۲۲۲۶۶۰۰-۰۷۱


 

مهمانپذیر ماه

نشانی : شیراز - خیابان ۲۲ بهمن - پشت ارگ کریم خان - نبش کوچه چاپارخانه

تلفن : ۳۲۲۴۵۸۷۰ -۰۷۱


 

مهمانپذیر سیروس شیراز

ممتاز سه ستاره

نشانی : شیراز خیابان ۲۲بهمن (شاپور) سه راه مدبر

تلفن  : ۳۲۲۲۳۶۴۶ -۰۷۱


 

مهمانپذیر عماد شیراز

نشانی : شیراز خیابان ۲۲ بهمن کوچه مدرسه باقری

تلفن  : ۳۲۲۴۴۷۵۹ - ۰۷۱

فکس :۳۲۲۲۸۸۵۵ - ۰۷۱

 


 

اطلاعات بيشتر  1 ستاره مهمانسرای شهرداری  نام هتل
    سايت آباده_خ امام خمینی_جنب شهرداری  نشاني
 

فكس

0751_3332421 

تلفن

اطلاعات بيشتر  1 ستاره لاله  نام هتل
    سايت آباده_میدان بسیج  نشاني
 

فكس

 0751_3333320

تلفن

اطلاعات بيشتر  1 ستاره مهمانسرای جهانگردی استهبان  نام هتل
    سايت استهبان_بلوارقائم_خ میثم_بالاتراز اداره برق  نشاني
4225310 

فكس

0732_4225490 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره هتل آپارتمان کیان اقلید  نام هتل
    سايت اقلید_بلوارکشاورز  نشاني
 

فكس

0752_4231491_6 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانسرای شهرداری اقلید  نام هتل
    سايت  اقلید_میدان قرآن نشاني
 

فكس

 0752_4253015

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره هتل جهانگردی داراب  نام هتل
    سايت داراب_بلوارسپاه_جنب فرمانداری  نشاني
 6238495

فكس

 0732_6238455

تلفن

اطلاعات بيشتر  1 ستاره مهمانسرای جهانگردی فسا  نام هتل
    سايت فسا_بلوارشهیدبهشتی_روبروی ترمینال قدیم  نشاني
 3337066

فكس

 0731_3334448_9

تلفن

اطلاعات بيشتر  1 ستاره هتل جهانگردی فیروزآباد  نام هتل
    سايت فیروزآباد_میدان گاز(هنگ)  نشاني
 6222105

فكس

0712_6222106 

تلفن

اطلاعات بيشتر  2 ستاره هتل جهانگردی لار  نام هتل
    سايت لار_شهرجدید_بلوارجمهوری اسلامی_مقابل ثبت احوال  نشاني
 2244079

فكس

0787_2241271 

تلفن

اطلاعات بيشتر  3 ستاره  مجتمع اقامتی تخت جمشید نام هتل
    سايت  مرودشت_کیلومتر2جاده تخت جمشید نشاني
 4474000

فكس

 0728_4474001_2

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره هتل آپارتمان لیدوما  نام هتل
    سايت نورآباد_میدان جمهوری_ابتدای بلوار اسکان عشایر_پارکینگ شهرداری  نشاني
 

فكس

0722_4233006 

تلفن

زیر مجموعه ها