هتل بین المللی پارسه شیراز

چهار ستاره

نشانی : شیراز ارگ کریمخان خیابان ۲۲بهمن (شاپور)

تلفن : ۳۲۲۲۶۶۰۰-۰۷۱