مهمانپذیر عماد شیراز

نشانی : شیراز خیابان ۲۲ بهمن کوچه مدرسه باقری

تلفن  : ۳۲۲۴۴۷۵۹ - ۰۷۱

فکس :۳۲۲۲۸۸۵۵ - ۰۷۱