3

ستاره

هتل آپارتمان هديش

نام هتل
  سايت

 خیابان زند خیابان رودکی 

نشاني

 

فكس

 

تلفن

                    

 

ستاره

هتل آپارتمان جام جم

نام هتل
  سايت

خيابان رودكي

نشاني

2309072

فكس

2304003

تلفن

1

ستاره

هتل ساسان

نام هتل
  سايت

خيابان انوري

نشاني

2302049

فكس

2302028

تلفن

                    

1

ستاره

هتل سينا

نام هتل
  سايت

 خيابان پيروزي

نشاني

2225665

فكس

2224870

تلفن

2

ستاره

هتل تالار

نام هتل
  سايت

خيابان فردوسي

نشاني

2245543

فكس

2245544-50

تلفن

                    

2

ستاره

هتل كوثر

نام هتل
  سايت

خيابان زند

نشاني

 

فكس

2335724

تلفن

                    

2

ستاره

هتل رودكي

نام هتل
  سايت

 خيابان رودكي

نشاني

2244363

فكس

2244361-3 

تلفن

3

ستاره

هتل ارگ

نام هتل
  سايت

خیابان تختی یا شهناز سابق

نشاني

2221931

فكس

2222889 و2249477  -79

تلفن

                    

3

ستاره

هتل آپادانا

نام هتل
  سايت

شیراز خیابان انوری خ اصلی

نشاني

2301337

فكس

2301336   و2359322

تلفن

                    

3

ستاره

هتل ارم

نام هتل
  سايت

خیابان زند, سه راه انوری,نبش کوچه دژبان

نشاني

2337201

فكس

2335292 و 2335108 و 2303884

تلفن

4

ستاره

هتل پارك سعدي

نام هتل
  سايت

شیراز، روبروی باغ جهان نما، خیابان حافظ

نشاني

 

فكس

 

تلفن

                    

4

ستاره

هتل پارك

نام هتل
  سايت

چهار راه زند , هتل پارك

نشاني

2221429

فكس

2241281-3   2221426

تلفن

                    

4

ستاره

هتل پارسيان

نام هتل
  سايت

چهار راه زند, خیابان رودکی

نشاني

2331000

فكس

 2304965-69

تلفن

5

ستاره

هتل چمران

نام هتل
  سايت

شیراز- بلوار شهید چمران- هتل بزرگ چمران

نشاني

 

فكس

 

تلفن

                    

5

ستاره

هتل بين المللي پارس

نام هتل
  سايت

 

شیراز-خیابان زند

نشاني

2307006 و 2336380

فكس

2332255

تلفن

                    

5

ستاره

هتل پرسپوليس

نام هتل
  سايت

شیراز- بلوار آزادی- حد چهارراه فاصل  حافظیه به میدان اطلسی

نشاني

 

فكس

 

تلفن

                    

5

ستاره

هتل پارسه

نام هتل
  سايت

 شیراز- خیابان زند فلکه شهرداری ارگ کریم خانی- داخل خیابان 22 بهمن-

نشاني

2223003

فكس

2226600

تلفن

                    

5

ستاره

هتل هما

نام هتل
  سايت

شیراز- میدان گاز جنب پارک آزادی  

نشاني

2288021

فكس

9 - 2288000 و 2288014

تلفن