5

ستاره

شایان

نام هتل
  سايت

 ميدان فردوسي -  نزديك اسكله تفريحي

نشاني

 4422409

فكس 

4422771

تلفن

 4

ستاره

 آنا

نام هتل
  سايت

  خيابان فردوسي - تزديك ميدان اميركبير- بعد از هتل صدف

نشاني

4424370

 فكس

4424120

تلفن

 3

ستاره

 اسپادانا

نام هتل
  سايت

  خيابان ستائي    

نشاني

4423728

فكس

4423630

تلفن

 2

ستاره

 جام جم

نام هتل
  سايت

  خيابان فردوسي نزديك ميدان اميركبير 

نشاني

4421887

فكس

4424801 

تلفن

 1

ستاره

 سیمرغ

نام هتل
  سايت

  جاده دنيا - پشت بازار مرجان

نشاني

 

فكس

4440810

تلفن