اطلاعات هتل های لاهیجان

     4 ستاره

فجر (آبشار)

نام هتل hotel fajr abshar lahijan
سايت

لاهيجان -ابتداي بلوار لاهيجان لنگرود - جنب كلوچه نادري

نشاني

 

فكس

013-42423081

تلفن

اطلاعات هتل های بندر انزلی

 4

ستاره  صدف نام هتل motel sadaf anzali
map نقشه  بندر انزلی - قاضیان - میدان مالا - خیابان معلم نشاني

متل

کاربری

013-44422503

تلفن

 4

ستاره

 سفیدکنار انزلی

نام هتل hotel sefid kenar anzali
سايت

 كيلومتر 5 جاده رشت آستارا

نشاني

map

نقشه  013-44503001

تلفن

 

اطلاعات هتل های آستارا

 4

ستاره

هتل بین المللی اسپیناس آستارا

نام هتل hotel espinas
سايت

کیلومتر5 ورودی آستارا

نشاني

 map

نقشه

 +98 13 4485 6801

تلفن

اطلاعات هتل های رشت

 4

ستاره

هتل بزرگ کادوس

نام هتل hotel kadus
سايت

بلوار آزادي - منظريه

نشاني

 map

نقشه

 013 3336 5070

تلفن

 

هتل های آستارا

اطلاعات بيشتر  3 ستاره هتل جهانگردي آستارا  نام هتل
سايت  آستارا_خ حكيم نظامي_روبروي اداره بهداشت نشاني
 5216065

فكس

 0182_5216063_4

تلفن

اطلاعات بيشتر  2 ستاره  بلال نام هتل
سايت  آستارا_تقاطع خيابان معلم وبعثت نشاني
5222968 

فكس

0182_521652 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره اسپيناس  نام هتل
سايت آستارا_جنب پليس راه  نشاني
5252700 

فكس

0182_5252700_5 

تلفن

هتل های بندر انزلی

اطلاعات بيشتر ستاره مجتمع توريستي تفريحي پارادايس  نام هتل
سايت بندرانزلي_خ پاسداران_كيلومتر2_مجتمع پارادايس  نشاني
 4222916

فكس

 0181_4222915

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره هتل سپيدكنارمتين  نام هتل
سايت بندرانزلي_كيلومتر6 جاده آسارا_مجتمع سپيدكنارمتين  نشاني
 5221820

فكس

 0181_5221821_30

تلفن

اطلاعات بيشتر  1 ستاره هتل جهانگردي بندرانزلي  نام هتل
سايت  بندرانزلي_كيلومتر5 جاده انزلي به آسارا_جنب نمايشگاه بين المللي نشاني
5222018 

فكس

 0181_5222511

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره هتل آپارتمان درياسر  نام هتل
سايت بندرانزلي_كيلومتر5_بلوارپاسداران  نشاني
5223773 

فكس

0181_5223883 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره مجتمع توريستي تفريحي صدف  نام هتل
سايت بندرانزلي_ساحل غازيان  نشاني
 4227473

فكس

0181_325034 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره  هتل آپارتمان ارم نام هتل
سايت بندرانزلي_غازيان_خ اطباء_روبروي تقاطع معلم  نشاني
 3238032

فكس

 0181_3238030_2

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره  مجتمع توريستي تفريحي نگين نام هتل
سايت بندرانزلي_خ پاسداران  نشاني
 4228090

فكس

0181_4220542 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره  مجتمع اقامتي سيماسرا نام هتل
سايت بندرانزلي_خ پاسداران  نشاني
4229154 

فكس

0181_4222317 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره مجتمع اقامتي كامبيز  نام هتل
سايت بندرانزلي_خ پاسداران_ليو4  نشاني

فكس

0181_5224353_4 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره مجتمع توريستي پرستو  نام هتل
سايت بندرانزلي_غازيان_خ اطباء  نشاني
3229584 

فكس

 0181_3223439

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره مهمانپذيرآسيا  نام هتل
سايت بندرانزلي_خ پاسداران  نشاني

فكس

0181_5221956 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره اميرسرا  نام هتل
سايت بندرانزلي_خ پاسداران_بالاترازجهاددانشگاهي  نشاني
 5221924

فكس

0181_5221924 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره هتل آپارتمان فرد  نام هتل
سايت بندرانزلي_خ پاسداران_جنب تالارآرمان  نشاني

فكس

 0181_5220940

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره  مجتمع تفريحي ميخك نام هتل
سايت بندرانزلي_خ پاسداران  نشاني
4231202 

فكس

0181_4231202 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره  مجتمع اقامتي تفريحي خزر نام هتل
سايت بندرانزلي_كيلومتر2 خيابان پاسداران  نشاني

فكس

 0181_4221776

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره مجتمع توريستي تفريحي عباد  نام هتل
سايت بندرانزلي_خ پاسداران_بالاترازلشكر16 زرهي  نشاني
 4226004

فكس

0181_4227473_6 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره هتل آپارتمان شاليزار  نام هتل
سايت بندرانزلي_خ پاسداران_كيلومتر5  نشاني
 5223714

فكس

0181_5223712 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره مهمانپذير سازكاري  نام هتل
سايت  بندرانزلي_خ پاسداران نشاني
 4223300

فكس

0181_4225000 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره مجتمع اقامتي و رفاهي قشلاقي  نام هتل
سايت بندرانزلي_خ پاسداران  نشاني

فكس

0181_4223695 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره  مجتمع رفاهي دهكده ساحلي انزلي نام هتل
سايت بندرانزلي_غازيان_شهرك دهكده ساحلي_خ خورشيد_پلاك 118  نشاني
3220210 

فكس

 0181_3220208_9

تلفن

هتل های شفت

اطلاعات بيشتر
 زیرکوه
نام مهمانپذیر
f
 امکانات رفاهی و سرویس بهداشتی مجهز

 شفت،شهرک امام زاده ابراهیم،ابتدای ورودی شهرک

نشاني
 0132-7710195
تلفن
 

فکس

هتل های لاهیجان

اطلاعات بيشتر  2 ستاره فجر  نام هتل
سايت لاهيجان_كيلومتر3 جاده لاهيجان به لنگرود  نشاني
4223081 

فكس

0141_4223081_2 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره هتل حهانگردي لاهيجان  نام هتل
سايت لاهيجان_ميدان سپاه_جنب استخر  نشاني
 2234987

فكس

0141_2233051_2 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره  فرخي نام هتل
سايت لاهيجان_آستانه اشرفيه  نشاني

فكس

0141_4224238 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره مجتمع اقامتي چهارفصل   نام هتل
سايت لاهيجان_ميدان شهدا  نشاني

فكس

0141_3220166 

تلفن

هتل های لنگرود

اطلاعات بيشتر ستاره مجتمع اقامتي دهكده ساحلي  نام هتل
سايت لنگرود_چمي سد_1كيلومتربعدازپل قسمت ساحلي  نشاني

فكس

0142_5342125 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره  ستاره دريا نام هتل
سايت  لنگرود_چمخاله نشاني

فكس

0142_5342355 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره  مجتمع كارگران شهيد امامي نام هتل
سايت لنگرود_چمخاله_بعدازپل فلزي جاده توسكا  نشاني

فكس

 0142_5342406

تلفن

هتل های رشت

اطلاعات بيشتر ستاره  گلستان نام هتل
سايت رشت_خ امام_كوچه سينما سعدي  نشاني

فكس

0131_2224915 

تلفن