اطلاعات بيشتر  2 ستاره  هتل آپارتمان آسمان نام هتل
    سايت  بوشهر_خ حافظ جنوبي نشاني
 2580887

فكس

0771_2580886 

تلفن

اطلاعات بيشتر  4 ستاره  هتل دلوار نام هتل
    سايت  بوشهر_خ رئيسعلي دلواري_ميدان دليران تنگستان نشاني
 2526881

فكس

0771_2526276 

تلفن

اطلاعات بيشتر  2 ستاره  سيراف نام هتل
    سايت  بوشهر_خ امام نشاني
 

فكس

 0771_2527171

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره  مهمانپذيرپارس نام هتل
    سايت  بوشهر_ميدان انقلاب نشاني
 

فكس

0771_2522479 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره  مهمانپذير شكوفه بهار نام هتل
    سايت  بوشهر_خ نادر نشاني
 

فكس

0771_2524749 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره  مهمانپذيرحافظ نام هتل
    سايت  بوشهر_خيابان نادر نشاني
 

فكس

0771_2525783

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره  ستاره خليج فارس نام هتل
    سايت  بندرگناوه_خيابان ساحلي(خليج فارس) نشاني
 

فكس

0772_3226200_4 

تلفن