هتل های میانه

اطلاعات بيشتر   ستاره

 سولماز

نام هتل
    سايت

 ميانه-جاده ترانزيت

نشاني
 

فكس

 0423_2239901_2

تلفن

هتل های مرند

اطلاعات بيشتر

 2

ستاره

 هتل جهانگردي مرند

نام هتل
    سايت

  مرند-كيلومتر4جاده قديم مرند

نشاني

 2237445

فكس

0491-2237446 

تلفن

هتل های مراغه

اطلاعات بيشتر

 3

ستاره

 دريا

نام هتل
    سايت

 مراغه-اول بلوارشهيد شكاري

نشاني
 

فكس

 0421-3250304

تلفن

هتل های شبستر

اطلاعات بيشتر   ستاره

 گلشن راز

نام هتل
    سايت

 شبستر-بلوار35 متري بسيج-جنب تامين اجتماعي

نشاني
 

فكس

0471-2224575 

تلفن

اطلاعات بيشتر

 1

ستاره

 مجتمع اقامتي جهانگردي شرفخانه

نام هتل
    سايت

 شبستر-بندرشرفخانه-كنارساحل

نشاني
 

فكس

 0472-2162997

تلفن

هتل های سراب

اطلاعات بيشتر

 1

ستاره

 مهمانسراي جهانگردي سراب

نام هتل
    سايت

 سراب-بلوارشهيدبهشتي-جنب پل تاجيار

نشاني

 2223888

فكس

 0431-2223889

تلفن

هتل های جلفا

اطلاعات بيشتر

 1

ستاره

 جهانگردي جلفا

نام هتل
    سايت

 جلفا-خيابان امام-ميدان شهيد بهشتي

نشاني

 3022825

فكس

 0492-3022220

تلفن

هتل های اسکو

اطلاعات بيشتر

 5

ستاره

 لاله

نام هتل
    سايت

 اسكو-دهكده توريستي كندوان

نشاني

 3230190

فكس

 0412-3230191_7

تلفن