هتل امیرکبیر

نشانی : تهران خیابان ناصرخسرو بعد از دارالفنون پلاک۲۲۰

تلفن : ۳۳۹۷۸۹۷۰-۰۲۱

فکس : ۳۳۹۷۸۹۹۰-۰۲۱

Hotel Amirkabir