مهمانپذیر بوعلی

نشانی : تهران میدان راه آهن پاساژ دریانی پلاک ۲

تلفن : ۵۵۳۷۹۵۸۸-۰۲۱

فکس : ۵۵۳۷۰۶۷۱-۰۲۱

مهمانپذیر بوعلی