مهمانپذیر لوکس فرد صمدی

نشانی : تهران میدان راه آهن نبش خیابان شوش شرقی پلاک ۷۲۷

تلفن  : ۵۵۳۷۹۶۳۴-۰۲۱

فکس : ۵۵۳۹۹۴۷۵-۰۲۱