هتل رستوران دریا آستارا  

نشانی : آستارا بازارچه ساحلی روروی پارکینگ

تلفن پذیرش : ۴۴۸۳۱۹۰۷ - ۰۱۳

فکس : ۴۴۸۳۲۱۱۷ - ۰۱۳