فهرست برخی از معروفترین بازارها و مجتمع های تجاری شهر مشهد

مجتمع تجاری الماس شرق انتهای بلوار خیام*

مجتمع تجاری زیست خاور میدان شریعتی*

بازار رضا  میدان بیت المقدس

بازار حکیم ( روس ها ) خیابان امام خمینی

مجتمع تجاری پروما  میدان جانباز*

مجتمع تجاری کیان سنتر میدان جانباز بلوار شهید ساجدی*

بازار مرکزی چهار راه شهدا

مجتمع شرق زیست میدان طبرسی

مجتمع بعثت طرقبه

صنایع دستی کوهسنگی  پارک کوهسنگی