نام نشانی تلفن  
داروخانه بیست و دو بهمن خیابان دانشگاه جنب دانشکده پزشکی 8598014-15  
داروخانه دارالشفاء ابتدای خیابان آیت الله شیرازی روبرو مدرسه نواب 2226850  
داروخانه امام زمان خیابان سرخس سه راه گلریز جنب بیمارستان 3652017  
داروخانه دکتر آردم خیابان سناباد نرسیده به پنجراه سناباد جنب مسجد الزهرا 8437375  
داروخانه دکتر اسماعیل زاده بولوار فردوسی بین ثمانه و مهدی پلاک 185 7683088 7639050
داروخانه دکتر پیروز بولوار 17 شهریور شمالی درمانگاه سرور 3666261  
داروخانه دکتر جلایر میدان شهدا ابتدای خیابان شیرازی 2225085  
داروخانه دکتر ذبیحی فلکه دروازه قوچان خیابان توحید نبش تعبدی 7258870  
داروخانه دکتر زهدی خیابان طبرسی جنوبی فلکه طبرسی 2216820  
داروخانه دکتر طرقی خیابان امام رضا نبش امام رضا 28 8542244  
داروخانه دکتر غفاریان خیابان امام رضا جنب هتل مدائن 8598124  
داروخانه دکتر لطیفی خیابان احمدآباد ساختمان 44 پلاک 5130 8420801