فهرست سایر پایانه های مسافربری مشهد

ایستگاه راه آهن مشهد

نشاني : مشهد -بلوار شهيد كشوري -  ميدان راه آهن - ايستگاه راه آهن مشهد
تلفن :9-2224681 و 1539

فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

نشاني : مشهد - میدان ۱۵ خرداد انتهای بولوار جمهوری اسلامی
تلفن : ۱۲− ۳۴۰۰۰۰۱ (۰۵۱۱) و ۱۹۹