مسیر خط یک قطار شهری مشهد
خط یک قطار شهری مشهد از مبدا فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد حرکت کرده و بعد از طی5 ایستگاه به حرم مطهر رسیده و در ادامه تا انتهای بلوار وکیل آباد مشهد ادامه مسیر میدهد

ghatar shahri mashhad


 

خط یک بی آرتی مشهد
خط یک بی آرتی مشهد

خط یک بی آر تی مشهد از انتهای خیابان امام رضا مشهد (پایانه مسافربری مشهد - ترمینال مشهد) مسیر خیابان امام رضا مشهد ضمن گذشتن از ایستگاه قطار شهری مشهد و حرم مطهر رضوی و عبور از زیر گذر حرم مطهر رضوی و وارد خیابان طبرسی مشهد شده و مسیر خود را تا بولوار طبرسی در نزدیکی ایستگاه راه آهن مشهد ادامه میدهد.