آدرس بعضي از گرمابه هاي عمومي مشهد
       گرمابه نورالرضا  - حدفاصل حرم مطهر و چهارراه شهدا
       گرمابه رضوان - بازارچه شهيد آستانه پرست
       گرمابه گلچين - فلكه طبرسي
       گرمابه مسرور - خيابان امام رضا(ع)، حد فاصل امام رضاي 40 و 42
       گرمابه حاج ابراهيم - خيابان نواب صفوي- كوچه حاج ابراهيم
       گرمابه مرجان - خيابان امام رضا(ع) كوچه كربلا
       گرمابه سعدي - خيابان خسروي نو- كوچه خامنه اي